GastroTrend

GastroTrend - odborný portál pro gastronomii
Dnes je 07.12.2023, svátek má Ambrož
GastroTrend

banner

 

RUBRIKY/ČLÁNKY » INSPIRACE/RESTAURACE

25 nejlepších restaurací

 

 


Nejlepší restaurací Česka je neformální fusion podnik Sansho. Rozhodlo tak šestnáct českých labužníků, šéfkuchařů a˙gastronomických profesionálů. Hospodářské noviny oslovily foodbloggera Martina Kuciela alias Cuketku, autorku kuchařek Hanu Michopulu nebo Pavla Maurera, vydavatele bedekru Grand Restaurant, aby sestavili žebříček svých nejmilejších restaurací napříč regiony, cenovými skupinami i˙typy kuchyně. Všichni pojali hru gentlemansky, nikdo z˙restauratérů ani šéfkuchařů nehlasoval pro svůj podnik. Na˙prvních pětadvaceti místech žebříčku se letos sešly venkovské hostince, michelinské restaurace a˙podniky experimentující s˙asijskými specialitami.


Jak žebříček vznikal


Každý z˙milovníků jídla, které Hospodářské noviny oslovily, sestavil žebříček 10 restaurací, jež má z˙nejrůznějších důvodů rád a˙kam ho těší se vracet. U˙prvních pěti nejoblíbenějších určil pořadí, další už jen vyjmenoval. Za˙umístění na˙první příčce dostala restaurace šest bodů, za˙druhé pět, za˙třetí místo čtyři body, za˙čtvrté tři a˙za˙páté dva. Podniky uvedené bez pořadí dostaly po˙jednom bodu. Výsledný žebříček je součtem všech bodů od˙všech hodnotitelů. Podniky, kterým dal vysoké hodnocení pouze jeden z˙porotců a˙nikdo jiný je nezmínil,jsme ze žebříčku vyřadili.


Sansho1. Sansho


Šéfkuchař: Paul Day
Petrská 25, Praha 1
www.sansho.cz


Restauraci šéfkuchaře Paula Daye stačil rok a˙pár měsíců, aby si zcela získala srdce tuzemských labužníků. Loni na˙jaře otevřela, v˙květnu už zářila na˙třetím místě loňského žebříčku Hospodářských novin a˙o˙rok později se stala jeho vítězem. "Velmi netradiční kombinace tradičních českých surovin společně s˙asijskými nápady," říká o˙Sansho Daniel Cahel z˙české pobočky Michelin a˙dodává: "Přeštický vepřík dohromady se zeleným karí je neuvěřitelný." Z˙obdobných důvodů jako Cahel před Dayovou kuchyní smeká klobouk i˙labužník a˙publicista Vladimír Poštulka: "Sansho neopisuje, nýbrž originálním způsobem spojuje české suroviny s˙moderními kuchařskými metodami. Paul Day navíc pracuje pouze se zvířaty, která byla v˙okamžiku porážky šťastná." Mezi dalšími, kdo pro podnik na˙Petrské ulici hlasovali, byl šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. "Paul Day a˙jeho brigáda to dělají moc dobře - je to chutné a˙konzistentní. Neplatíte za˙armádu číšníků, ale za˙to, co máte na˙talíři. Pro milovníky asijské kuchyně je to jistě dobrá adresa," říká hvězda televizních pořadů Ano, šéfe a˙Na˙nože.


2. SaSaZu


Šéfkuchař: Shahaf Shabtay
Bubenské nábřeží 306, Praha 7
www.sasazu.com


Eklektický interiér a˙pokrmy velmi intenzivních chutí: to je ve˙zkratce SaSaZu. Podnik sídlící v˙jednom z˙pavilonů pražské tržnice žebříček HN loni vyhrál a˙dlouhodobě boduje i˙v˙jiných anketách. "Jejich papájový salát a˙kukuřičná kuřecí polévka jsou nepřekonatelné. Navíc mě baví moderní interiér," říká o˙místě Martina Vávrová, šéfka PR pražského Four Seasons. Do˙SaSaZu ráda chodila někdejší michelinská hvězda Andrea Accordi, potkat tu můžete i˙jiné šéfkuchaře. "Mám to tu radši na˙oběd než na˙večeři. Večer mi SaSaZu trošku připomíná diskotéku a˙to se mi k˙jídlu moc nehodí," říká šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. "Zdejší kuchyň je třeba konzumovat po˙kapkách, chutě jsou strašně intenzivní."


Divoké chutě různých koutů Asie opakovaně oceňují komisaři bedekru Michelin, kteří SaSaZu v˙aktuálním vydání průvodce znovu přidělili Bib Gourmand, známku, která označuje dobré jídlo za˙dobrou cenu. Mezi příznivce SaSaZu v˙letošní porotě HN patřila kromě výše jmenovaných i˙Martina Boledovičová. "Jsou tak výborní, že jsme se rozhodli vydat jejich kuchařku," říká o˙restauraci žena, jejíž vydavatelství se na˙kuchařské knihy specializuje.


Oysters3. Zdenek Oyster Bar


Šéfkuchař: Jiří Nosek
Malá Štupartská 5, Praha 1
www.oysterbar.cz


Nevelká restaurace v˙zapadlé pražské ulici vám dá pocit, že jste se ocitli nedaleko pobřeží. Nabídka ústřic čítá Belon a˙Gillardeau, ve˙kterých je chuť koncentrovaně semknutá, i˙větší a˙jemnější Tsarskaya nebo nasládlé Cherrystone Clams. A˙potom také prvotřídní krevety různých velikostí, mořské mušle, šneky, kraby a˙humry. "V˙celém městě není zařízení, kde byste dostali lepší ústřice a˙dary moře. A˙to ještě v˙prostorách uvolněného baru - Zdeněk tu v˙létě mezi hosty chodí bos, jako by byl na˙Riviéře. Vracím se na˙humra v˙máslové briošce. Zapíjí se to šampaňským, a˙je to docela dekadentní," popisuje autorka kuchařek a˙publicistka Hana Michopulu, proč si podnik získal její srdce. Oběd i˙večeře jsou v˙Oyster baru skutečným rituálem: z˙části je to díky nebývale pozornému personálu a˙v˙neposlední řadě díky servírování. Jednoduché nádobí a˙záplavy ledové tříště dávají vyniknout plodům moře v˙prostotě a˙přirozeném půvabu. Jedinou starostí hosta zůstává, zda si chce dát ústřici samotnu, nebo ji do˙úst spustit ochucenou citronem.


4.-7. Čestr


Šéfkuchař: Vlastimil Lacina Jireš
Legerova 75/57, Praha 1
ambi.cz/ambi_cestr_kontakt.php


Český strakatý skot na˙všechny způsoby aneb Co všechno jste nevěděli o˙hovězím mase: to je Čestr. Nebourané kusy hovězího visí na˙hácích v˙chladicí komoře naproti vchodu a˙na˙talířích číšníci roznášejí veverku, lopatku, malý ořech nebo mezižebří. Součástí menu je "mapa skotu" ukazující názorně, kde na˙zvířeti se ta která část masa nachází. Pro Čestr hlasoval třeba labužník Vladimír Poštulka. "Pracují s˙kvalitním českým masem," zdůvodňuje svoji volbu stručně. Slovy neplýtval ani šéfkuchař restaurace Na˙Kopci Titus Eliáš: "Do˙žebříčku ho přidávám z˙lásky k˙dušenému hovězímu masu." Majitel Pražského kulinářského institutu Roman Vaněk souhlasí s˙tím, že k˙jeho oblíbeným tu patří hovězí krk na˙paprice, na˙majoránce anebo s˙křenem. Publicistka Hana Michopulu upozorňuje, že Čestr za˙to stojí, i˙když nechcete ochutnávat maso. "Zkuste jako dezert jejich pivní zmrzlinu se sladovou sušenkou. Je to jeden z˙názorných příkladů, jaký obří profesní přerod provedl šéfkuchař Vlasta Lacina z˙obstarožního tex-mex ˙Ambiente v˙něco tak soudobého a˙promyšleného."


4.-7. Lokál Dlouhá


Šéfkuchař: Marek Janouch
Dlouhá 33, Praha 1
http://lokal.ambi.cz/cz/


Lokál je postavený na˙cenově dostupném menu plném klasických českých receptů uvařených poctivě a˙z˙dobrých surovin. Uzeniny sem vozí vyhlášený řezník František Dolejší z˙Davle, šunka na˙hrachové kaši je pražská a˙tatarská omáčka domácí. Interiér a˙vybavení jsou laděny poměrně věrně do˙stylu lokálů z˙předlistopadových dob. Stěny jsou vymalované zeleno-bílým válečkem, polévky se do˙talířů lijí z˙kovových koflíků a˙pečivo polehává v˙bílých umělohmotných košíčcích. Autentičnost dávných časů narušují jenom nerezové tanky pod výčepem a˙nesocialisticky zdvořilá a˙pozorná obsluha. Naopak stylová je podsvícená tabule, do˙níž se zasouvají proužky s˙ručně vyvedenými názvy jídel, která kuchaři zrovna přichystali. Pravidelně se aktualizuje i˙polední jídelní lístek, tisknou ho tu každý den. "Já to tu mám prostě děsně rád," říká o˙Lokálu Roman Vaněk, jeden z˙porotců, kteří pro něj hlasovali. Příznivcem podniku v˙pražské Dlouhé ulici je třeba i˙šéfkuchař Titus Eliáš, a˙to nejen kvůli zdejšímu říznému pivu.


4.-7. V˙Zátiší


Šéfkuchař: Milan Hořejš
Betlémské náměstí /_Liliová 1, Praha 1
www.vzatisi.cz/cs/vzatisi


Podnik ze skupiny Zátiší Group, kterou provozuje indický podnikatel Sanjiv Suri, patří ke˙stálicím pražské gastronomické scény. Před dvaceti lety patřil k˙prvním restauracím v˙hlavním městě, které dokázaly hostům nabídnout skutečně noblesní zážitek, pokud jde o˙jídlo i˙obsluhu, a˙mezi špičkou se v˙obou ohledech drží i˙dnes. "Když po˙revoluci byly ,jen bifteky na˙sto způsobů, Zátiší fungovalo jinak. A˙funguje dodnes. Cítím se tu jako doma, znají mě tu a˙znají i˙mé preference - což je po˙náročném týdnu uklidňující a˙milé," skládá komplimenty Magdalena Souček, vedoucí partnerka Ernst & Young pro region střední a˙jihovýchodní Evropy. V˙podobném tónu hodnotí Zátiší i˙vydavatel bedekru Grand Restaurant Pavel Maurer: "Nikdy se tam nebudu obávat pozvat jakoukoliv významnou návštěvu, jsem si jist už mnoho let, že to vždy dopadne skvěle." Přidává se i˙Martina Vávrová z˙pražského Four Seasons. "Spokojenost a˙spolehlivost, která trvá už dlouho."


4.-7. Aromi


Šéfkuchaři: Riccardo Lucque a˙Radek Hasman
Mánesova 78, Praha 2
www.aromi.cz


Aromi zná snad každý tuzemský labužník, je to vinohradská restaurace Riccarda Lucqueho. Středomořské, a˙hlavně rybí speciality tu chutnaly i˙komisařům gastronomického průvodce Michelin, kteří Aromi opakovaně udělili Bib Gourmand označující dobré jídlo za˙dobrou cenu.


"Mám ráda neokázalé, přátelské prostředí. Už na˙ulici mě často vítají jménem a˙dozvím se, co včera obědvali moji synové. Nejsem štamgast, ale když mi někdo dá na˙výběr, kam jít, vyberu si jednu z˙restaurací Riccarda Lucqueho. Byla jsem i˙na˙zdejších kuchařských kurzech," říká Božena Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 77. Přidává se k˙ní také Daniel Cahel, tiskový mluvčí českého Michelinu. "Jednoduchá italská kuchyně, ovšem neuvěřitelně dobrá. V˙kombinaci s˙příjemným prostředím evokujícím léto v˙Toskánsku je pro mě pravidelným místem schůzek." Aromi do˙svého výběru zařadil i˙Ivo Enenkl, ředitel ostravské pobočky J&T Banky. "Luxusní a˙drahá restaurace - nicméně za˙ryby si u˙nás člověk musí připlatit. Dostanete zde italskou kuchyni na˙špičkové úrovni."


8.-10. Restaurace Alcron


Šéfkuchař: Roman Paulus
Štěpánská 40, Praha 1
www.alcron.cz


Letos poprvé průvodce Michelin udělil českým kuchařům vařícím v˙Česku prestižní hvězdičku. Jedním ze dvou oceněných byl Roman Paulus, který vede restauraci Alcron ve˙stejnojmenném hotelu. "Dobře prezentovaná, kreativní a˙současná kuchyně založená na˙špičkových surovinách," říká o˙Alcronu věhlasný francouzský bedekr a˙krátce oceňuje i˙zdejší obsluhu. Mezi fanoušky zdejšího šéfkuchaře patří nejen komisaři, ale i˙tiskový mluvčí českého Michelinu Daniel Cahel: "Roman Paulus udělal obrovský krok kupředu. Jeho aktuální nabídka obsahující červenou řepu v˙různých variacích, je neodolatelná." Slabost pro šéfa zdejší kuchyně má i˙šéfredaktorka časopisu F.O.O.D. a˙autorka řady kuchařek Jitka Rákosníková. Do˙žebříčku Alcron zařadila "pro skromnou genialitu Romana Pauluse, s˙níž se chápe české i˙jiné kuchyně". Alcron je výjimečný nejen jídlem, ale i˙kulisami, které nabízí. Prvorepublikový hotel postavený ve˙stylu Art Deco prošel před několika lety citlivou rekonstrukcí, která krom jiného zachovala původní krb z˙roku 1932.


8.-10. V˙Polích


Šéfkuchař: Iva Chalupová
Malé Číčovice 26
www.penzionvpolich.cz


Domácí knedlíky, nazlátlé pečeně a˙lokální speciality. V˙Polích je restaurace, která se nestydí za˙to, že je venkovská, naopak na˙tom postavila celý koncept. "Venkov ne jenom jako, na˙to jsem docela citlivá, ale doopravdy. Nehrají si na˙nic, co nejsou, a˙hosté to ocení. Na˙tabuli je křídou napsané menu a˙podle sezony si můžete dát samozřejmě kachny a˙husy a˙další dobroty. Já miluju kapustové karbanátky nebo slepici na˙paprice, tak, jak to vařila moje babička" popisuje Božena Jirků z˙Nadace Charty 77, proč se jí V˙Polích líbí.


Restaurace je nedaleko Prahy, a˙přitom už v˙malebné přírodě kousek od˙hradu Okoř. Právě tahle kombinace způsobuje, že bez rezervace tu o˙víkendu skoro nemáte šanci dostat stůl.


"Je to zkrátka moc hezké místo v˙krásné vesničce, kde se na˙hřišti zabaví i˙děti," shrnuje Martina Boledovičová, majitelka nakladatelství Smartpress, které se specializuje na˙kuchařky.


Restaurace V˙Polích má na˙výjimečnost i˙"razítko" od˙gastronomického bedekru Grand Restaurant: patří k˙těm nemnoha nepražským podnikům, které se v˙něm v˙minulosti probojovaly do˙žebříčku deseti nejlepších restaurací.


Cafe Imperial8.-10. Café Imperial


Šéfkuchař: Zdeněk Pohlreich
Na˙Poříčí 15, Praha 1
www.cafeimperial.cz


Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich je gastronomickým věrozvěstem Česka. Stal se první tuzemskou šéfkuchařskou celebritou, která Čechy naučila ostražitosti před tlustými jídelními lístky a˙lásce k˙líčkům. Právě tento nevelký kus masa je jedním z˙pokrmů, které se staly synonymem jeho první restaurace Café Imperial. V˙secesním interiéru vyloženém zdobnými kachli dříve ve˙vzduchu létaly v˙rámci slavných bitev koblihy, dnešní šéf podniku už podobné kratochvíle nepřipouští; nesnáší totiž plýtvání jídlem. Na˙druhou stranu sem právě díky tomu může chodit šéfkuchař Titus Eliáš za˙klidnými rány: "Café Imperial je skvělé místo, když máte čas na˙dlouhou snídani a˙baví vás koukat na˙ten shon kolem." Výhled na˙cvrkot na˙ulici Na˙Poříčí ovšem není hlavním důvodem, proč se do˙rohové restaurace chodí. "Mají fantastické jehněčí kolínko, nejlepší francouzskou cibulačku a˙creme brulée v˙Praze," vyjmenoval důvody, proč pro Café Imperial hlasoval, Karel Levinský, generální ředitel Českých radiokomunikací.


11.-14. La Finestra


Šéfkuchař: Tomáš Černý
Platnéřská 13, Praha 1
www.lafinestra.cz


Na˙rozdíl od˙převážně rybí Aromi, nejstaršího pražského podniku Riccarda Lucqueho, je "mladší" Finestra zaměřená především na˙maso. A˙to maso výjimečné kvality. "Finestra je místo, kde je mi jedno, co mají na˙jídelním lístku. Stačí mi jejich denní doporučení. Tady se prostě nelze splést," chválí restauraci Roman Vaněk, majitel Pražského kulinářského institutu.


Le Terroir11.-14. Le Terroir


Šéfkuchař: Jan Punčochář
Vejvodova 1, Praha
www.leterroir.cz


Klenuté stropy románského sklepa v˙centru Prahy skrývají restauraci, kde za˙sporákem stojí vyhlášený šéfkuchař Jan Punčochář. "Je měsíc od˙měsíce lepší a˙už nyní dosahuje úrovně světové špičky, přičemž je svůj a˙nekopíruje," říká o˙něm gurmet Vladimír Poštulka a˙dodává, že příští českou hvězdu od˙Michelinu by podle jeho názoru měla dostat právě Le Terroir.


11.-14. Lokál˙Bílá Kuželka


Šéfkuchař: Marek Janouch
Míšeňská 66/12, Praha 1
http://lokal-ubilekuzelky.ambi.cz/cz


"Mají skvěle ošetřené plzeňské pivo a˙nabízejí typické lokální omáčky připravované na˙poctivém základu," vysvětluje Pavel Maurer, vydavatel bedekru Grand Restaurant, proč má malostranský Lokál rád. Labužník Vladimír Poštulka s˙ním souhlasí, pokud jde o˙kvalitu piva a˙konstatuje ještě: "Vrací na˙Malou Stranu české publikum a˙vaří českou klasiku."


11.-14. La Dégustation Boheme Bourgeoise


Šéfkuchař: Oldřich Sahajdák
Haštalská 18, Praha 1
www.ladegustation.cz


La Dégustation Boheme Bourgeoise od˙letošního roku drží jednu ze dvou českých michelinských hvězdiček. Chválou v˙jejím případě nešetří nejen komisaři, ale i˙čeští labužníci. "Nejlepší česká v˙Česku, je snad možné říct víc?" ptá se novinářka Hana Michopulu. "Tradiční česká kuchyně a˙hlavně výborné lokální suroviny," zdůvodňuje svůj verdikt další z˙porotců, Daniel Cahel, mluvčí˙českého Michelinu.


15.-17. La Veranda


Šéfkuchař: Radek David
Elišky Krásnohorské 2, Praha 1
www.laveranda.cz


Radek David byl jedním z˙prvních tuzemských šéfkuchařů, kteří se nadchli pro lokální suroviny a˙začali jezdit pro jehněčí a˙sýry do˙regionů. Základem jeho kuchyně jsou čerstvé ingredience špičkové kvality. "Nadšení Radka Davida pro věc se s˙léty vůbec nezmenšuje a˙má i˙úžasný rozhled," popisuje Jitka Rákosníková, šéfredaktorka gastronomického časopisu F.O.O.D, proč se do˙La Verandy ráda vrací.


15.-17. U˙kastelána, Brno


Šéfkuchař: Michal Göth
Kotlářská 51, Brno-Veveří
www.ukastelana.cz


Kuchyně pod vedením Michala Götha patří k˙dlouhodobě těm nejlepším, jaké brněnská restaurační scéna nabízí. Na˙degustačním menu tohoto jara najdete třeba chřestový salát s˙králičí šunkou, medvědí česnek přeměněný do˙podoby krémové polévky nebo telecí ramínko s˙knedlíkem nadívaným telecím brzlíkem. V˙dohledné době by se podnik v˙Brně-Veveří měl stěhovat do˙nových vzdušnějších prostor.


15.-17. The Tavern


Šéfkuchař: Dean Selby
Chopinova 26, Praha 2
www.thetavern.cz


Barbecue, burgery z˙nejlepšího hovězího a˙k˙tomu impozantní výběr koktejlů: to je základ menu podniku u˙pražských Riegrových sadů, který má otevřeno jen tři dny v˙týdnu. "Čistě jen pro jejich fantastický pulled pork sendvič z˙domácí udírny. Nikdo jiný tohle jídlo u˙nás nenabízí a˙já jsem do˙něj blázen," vysvětluje blo-gger Martin Kuciel, proč pro Tavern hlasoval.


18.-25. Aureole


Šéfkuchař: Jiří Král
Hvězdova 2b, Praha 4
www.aureole.cz


"Nádherný výhled na˙Prahu a˙moderní fusion kuchyně. Často sem chodím na˙pracovní obědy," shrnuje Daniel Cahel z˙pražského Michelinu důvody, které hosty táhnou do˙podniku šéfkuchaře Jiřího Krále. Horní patro pankráckého mrakodrapu nabízí impozantní panorama a˙jídlo je jedním z˙mála, které v˙Praze naplňují podstatu principu fusion: kreativní křížení národních kuchyní.

 

18.-25. La Bottega di Finestra


Šéfkuchař: Tomáš Černý
Platnéřská 11, Praha 1
www.lafinestra.cz


Špičkové suroviny za˙odpovídající ceny: to je ve˙zkratce bistro v˙pražské Platnéřské ulici. Kromě rychlých jídel si odsud můžete odnést delikatesy ze všech koutů Itálie: tu nejlepší šunku, sýry, čerstvé těstoviny i˙skvělá vína. "Připadám si tam jako v˙opravdové˙Itálii. A˙tak to má být," říká na˙adresu Bottegy Martina Vávrová z˙pražského Four Seasons.


18.-25. Bellevue


Šéfkuchař: Petr Bureš
Smetanovo nábřeží 18, Praha 1
www.bellevuerestaurant.cz


Fine dining s˙jedním z˙nejúchvatnějších výhledů na˙Hradčany. Šéfkuchař Petr Bureš nejraději kombinuje cizí kuchyně, hlavně chutě Francie, Itálie a˙Asie. Svým hostům ale nabízí i˙pokrmy z˙českých surovin: jehněčí, králíka nebo mléčné sele.


18.-25. Farma Hucul


Šéfkuchař: Jan Forísek
Janova Hora 92, Vítkovice v˙Krkonoších
www.hucul.cz


"Náš poslední a˙zcela nečekaný úlovek. Uvnitř krásná stylová horská hospůdka, která mi připomněla staré alpské hostince. Manžela zaujal steak u˙souseda, byl výborný. Maso mají z˙vlastního chovu a˙výborného kuchaře taktéž, výborná kombinace," říká o˙farmě pod hřebenem Krkonoš Martina Boledovičová, vydavatelka kuchařek a˙provozovatelka webu Gastronaut.


18.-25. Kogo


Šéfkuchař: Jovo Savič
Havelská 27, Praha 1
www.kogo.cz


"Příjemná atmosféra a˙ideální lokace na˙schůzky," uvedl o˙Kogu Ivo Enenkl z˙J&T Banky. Božena Jirků z˙Nadace Charty 77 má na˙místo i˙konkrétní vzpomínku: "Americký miliardář George Soros při jedné návštěvě Prahy zavolal k˙našemu stolu v˙restauraci v Havelské ulici obsluhu. Napřed se všech zeptal, odkud jsou a˙potom je pochválil slovy ,umíte to, kluci ze Sarajeva?."


Mozaika Praque restaurant18.-25. Mozaika


Šéfkuchař: Petr Tyrichtr
Nitranská 13, Praha 3
www.restaurantmozaika.cz


Kamil Levinský, generální ředitel Českých radiokomunikací, je jedním z˙těch, kteří pro Mozaiku v˙žebříčku hlasovali. "Poctivá kuchyně za˙velmi dobré ceny. Obědová menu nejsou šizená na˙velikosti ani na˙surovinách, což je častý nešvar," říká o˙nenápadném restaurantu v˙pražských Vinohradech.

 

18.-25. Na˙Pekárně, Čakovičky


Šéfkuchař: Václav Frič
Kojetická 36, Čakovičky
http://napekarne.com


Hospodu Na˙Pekárně vede šéfkuchař Václav Frič, hostům tu servíruje klasické české recepty a˙udělat je umí "jako od˙babičky". "Skvělé hotovky", říká o˙jeho pokrmech kolega, šéfkuchař restaurace Na˙Kopci Titus Eliáš. Ať si dáte svíčkovou, koprovou, rajskou, dozlatova vypečenou kachnu nebo domácí lívanečky s˙ovocem, vězte, že se vám budou dělat boule za˙ušima.


Cafe Savoy18.-25. Café Savoy


Šéfkuchař: Roman Frencl
Vítězná 5, Praha 5
http://www.ambi.cz/ambi_cafesavoy_kontakt.php


Podnik, který patří do˙skupiny Ambiente, vrátil prostorám u˙mostu Legií zašlou slávu. "Co bychom dělali, kdyby nebyl? Nadávali, že Slavia už není, co bývala. Takhle nemusíme. Sedíme na˙druhém břehu a˙je nám dobře," chválí Café Savoy Hana Michopulu a˙doporučuje zdejší chlebíčky a˙pařížský tatarák.


Kdo hodnotil


Martina Boledovičová
nakladatelka kuchařek


Daniel Cahel
tiskový mluvčí českého Michelinu


Titus Eliáš
šéfkuchař restaurace Na˙Kopci


Ivo Enenkl
ředitel J&T Banka Ostrava


Božena Jirků
výkonná ředitelka Nadace Charty 77


Martin Kuciel
autor blogu Cuketka.cz


Kamil Levinský
generální ředitel Českých radiokomunikací


Pavel Maurer
autor ­ gastronomického průvodce Grand Restaurant


Hana Michopulu
novinářka a˙autorka kuchařek


Zdeněk Pohlreich
šéfkuchař restaurací Divinis a˙Café Imperial


Petra Pospěchová
foodkritička Hospodářských novin


Vladimír Poštulka
foodkritik


Jitka Rákosníková
šéfredaktorka časopisu F.O.O.D.

 

Magdalena Souček
vedoucí partnerka Ernst & Young pro region střední a˙jihovýchodní Evropy

 

Roman Vaněk
majitel Pražského kulinářského institutu

 

Martina Vávrová
PR ředitelka hotelu Four Seasons


Všechny, které Hospodářské noviny kvůli žebříčku restaurací oslovily, spojuje láska k˙jídlu a˙letité zkušenosti s˙ním. Někteří se ke˙svým dnešním znalostem spíš projedli, jiní provařili. Když ovšem přijde řeč na˙jídlo, všichni vědí, o˙čem mluví.

 

"Do˙zátiší se nikdy nebudu bát pozvat jakoukoliv významnou návštěvu. Jsem si jist, že to vždy dopadne skvěle."

Pavel Maurer
autor průvodce Grand restaurant


"V restauraci v˙polích si nehrají na˙nic, co nejsou, a hosté to ocení."
Božena Jirků
Nadace Charty 77


"Mozaika nabízí poctivou kuchyni za˙velmi dobré ceny."
Kamil Levinský
ředitel Českých radiokomunikací


iHNed.cz
Fotogalerii deseti nejlepších restaurací si prohlédněte na life.ihned.cz

 

 

Zdroj: www.ihned.cz

 

 

 

 
zpětzpět  tisktisk  poslat e-mailem

Autor: Petra Pospěchová
08.06.2012 - 06:44:22

REKLAMA

banner

Nejčtenější články

28.01.2009 - Život je krásný

Rialto není jen slavný most v Benátkách, ale i prvotřídní ...

20.09.2008 - Koňak, Armagnac, Brandy - základní informace

Znalost destilace přivezli na Pyrenejský poloostrov Arabové koncem 8. století. ...

05.03.2010 - Se šéfkuchařem u řezníka

Jak vybrat co nejlepší maso, který kus hovězího se bude ...

02.10.2008 - Čerstvé exotické nápoje

Doposud se pro výrobu ovocných nápojů používaly klasické druhy citrusových ...

21.01.2010 - Speciální a neobvyklá piva české provenience

Přes určitý pokles v posledním roce stále platí, že Česká republika ...

všechny nejčtenější články

REKLAMA

GastroTrend na e-mail

Přejete si zdarma zasílat novinky, články či zpravodajství GastroTrendu na Váš e-mail? Vyplňte, prosím, následující údaje.

(zasílání lze kdykoliv odhlásit)


Jméno:
Příjmení:
E-mail:
 
Copyright © 2008 - 2023 LEONN promotion s.r.o. | Publikování obsahu bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.