GastroTrend

GastroTrend - odborný portál pro gastronomii
Dnes je 03.02.2023, svátek má Blažej
GastroTrend

banner

 

RUBRIKY/ČLÁNKY » PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ

Když na vás přijde berňák

 

Pozornost úřadů dlouhodobě přitahují ztrátové firmy a ty, jež vykazují nadměrné odpočty DPH.

 

Když na vás přijde berňákPři podávání daňového přiznání a placení daní se do přímého kontaktu s finančním úřadem nemusíte dostat. Stačí přiznání podat elektronicky a vypočítanou částku převést na účet finančního úřadu. Jiné to je, když berní úředníci zaklepou na dveře vaší firmy, aby zkontrolovali údaje, které jste v přiznání uvedli. V opakovaně novelizovaném zákoně o správě daní a poplatků najdete množství sporných ustanovení, situaci komplikují i vzájemně si odporující názory soudů.Mluvte s nimiJe logické, že vás finanční úřad nebo ředitelství nebude seznamovat s interním plánem kontrol. Ani zákon o správě daní a poplatků úřadům povinnost oznámit dopředu úmysl zahájit daňovou kontrolu neukládá.

Je však běžnou praxí, že finanční úřad kontaktuje společnost alespoň s několikadenním předstihem za účelem sjednání termínu zahájení prověrky. Obvykle proto máte dost času na to, abyste se na její zahájení připravili. Finanční úřady bývají přístupné i případné žádosti o posunutí termínu zahájení, třeba kvůli pobytu předsedy představenstva v zahraničí.

Vypínáním mobilu kontrole neutečete, začne bez ohledu na to, zda budete její zahájení mařit. Nezačnete-li s berními úředníky spolupracovat ani v průběhu prověrky, může vám být daňová povinnost stanovena takzvaně podle pomůcek, zjednodušeně řečeno podle daňové povinnosti obdobných podnikatelů na trhu. Počítejte ovšem s tím, že tento způsob pro vás nejspíše bude nevýhodný.Odložená lhůtaAčkoli to zákon přímo nestanoví, finanční úřady většinou vyžadují u zahájení i ukončení daňové kontroly přítomnost zástupců vedení firmy. Dle judikatury Nejvyššího správního soudu je daňová kontrola zahájena až skutečnou prověrkou předaných podkladů, nikoliv sepsáním formálního protokolu o jejím zahájení.

Proč je přesný okamžik zahájení tak podstatný? Jedním z jeho důsledků je totiž přerušení lhůty, v níž vám finanční úřad může vyměřit daň.

Tento tříletý časový úsek se počítá od posledního dne příslušného zdaňovacího období. Například pro období, které je shodné s kalendářním rokem 2010, lhůta skončí 31. prosince 2013. V případě přerušení kvůli kontrole začne čas běžet znovu od konce kalendářního roku, v němž došlo k zahájení prověrky.

Praxe, kdy některé finanční úřady zahajovaly daňovou kontrolu těsně před uplynutím lhůty, například v prosinci třetího roku, přičemž skutečná kontrola dokladů začala až s několikaměsíčním odstupem, je snad již minulostí. Bez důvodu? AnoSe způsobem zahájení daňové kontroly souvisí i nález Ústavního soudu z konce roku 2008, podle něj je finanční úřad oprávněn zahájit daňovou kontrolu, jen když má důvod domnívat se, že jste krátili svou daňovou povinnost.

S podezřením vás musí seznámit v protokolu o zahájení kontroly. Když takové zdůvodnění chybí, je následná kontrola protiústavní.

Závěr hned po uveřejnění vyvolal v odborné veřejnosti diskusi a nebyl akceptován ani daňovou správou, pro niž by to znamenalo konec namátkových kontrol. Z judikatury krajských soudů i Nejvyššího správního soudu zatím vyplývá, že ani ony se s ním neztotožňují.

Pro vás to znamená jediné, totiž že vám namátková prověrka hrozí stále.

Podstatné rovněž je, že do okamžiku faktického zahájení daňové kontroly ještě můžete podat dodatečné daňové přiznání, a opravit tak chyby v řádném daňovém přiznání.

Když chybu odhalí úředníci až při daňové kontrole, navýší částku doměřené daně o dvacet procent.Podezřele stěhovavíDaňová kontrola probíhá často přímo v sídle nebo provozovně kontrolované firmy. Některé společnosti se proto snaží využít ke svému prospěchu obecně známého faktu, že finanční úřady ve velkých městech jsou vytíženější a frekvence daňových kontrol je zde proto nižší, a volí podle toho své sídlo.

Je však třeba upozornit na to, že opakovaná změna sídla vaší společnosti, zejména formální a ryze účelová s cílem dosáhnout změny místně příslušného finančního úřadu, nemusí přinést zamýšlený efekt. Zejména v případech, kdy výkon podnikatelské činnosti probíhá jinde, než je adresa formálního sídla, může daňovou kontrolu provést ten úřad, v jehož územním obvodu je skutečné místo podnikání, a nikoli úřad místně příslušný dle sídla společnosti.

Kdo se stává terčem namátkových kontrol? Pozornost finančních úřadů často poutají společnosti dlouhodobě ztrátové nebo ty, které mají výkyvy ve výsledcích hospodaření či vykazují dlouhodobě nadměrné odpočty na DPH.

Rovněž tak se finanční úřady častěji zaměřují na firmy působící ve specifických oborech podnikání, u nichž hrozí vyšší riziko daňových úniků či řetězových transakcí se spřízněnými osobami.


reklama:Břímě na vašich ramenouKdyž přijde kontrola, počítejte s tím, že se zaměří na oblast majetku (daňových odpisů, rezerv na opravu hmotného majetku), účtování nákladů a výnosů v časové a věcné souvislosti, oblast zásob (zejména manka a škody). Prověřovat bude nejspíše také správnost tvorby opravných položek k pohledávkám či zaměstnanecké benefity.

U daňových poplatníků, do jejichž obchodních a daňových vztahů vstupuje mezinárodní prvek nebo kteří mají v České republice více společností, jsou předmětem kontroly převodní ceny mezi spřízněnými osobami. Berní úředníci kontrolují správnost odvodů srážkové daně či smlouvy o poskytování manažerských služeb v rámci skupiny.

Důkazní břemeno nesete v rámci daňové kontroly na svých ramenou vy. Správnost údajů uvedených v daňovém přiznání sami podpořte smlouvami či fakturami. Na kvalitě předložených důkazních prostředků a zvolené strategii důkazního řízení do značné míry závisí výsledek kontroly.Jednou a dost?Jak dlouho mohou kontroloři z berňáku procházet vaše účty? Lhůta pro vyměření daně trvá tři roky. Když dojde k zahájení daňové kontroly, lhůta začíná běžet znovu od začátku a finanční úřad má k dispozici tři roky na provedení kontroly a vyřízení případného odvolání proti doměření daně.

Kontrola proto může teoreticky probíhat až tři roky, v praxi ale bývá kratší a závisí na složitosti prověřovaných daňových vztahů.

Ukončena je sepsáním zprávy, v níž finanční úřad shrne průběh prověrky, uvede shromážděné důkazní prostředky a způsob jejich hodnocení v důkazním řízení. K návrhu zprávy se můžete písemně vyjádřit a navrhnout její doplnění.

Když kontroloři najdou chyby, následuje vydání dodatečného platebního výměru. Jestliže s výší doměrku nesouhlasíte, odvolejte se k nadřízenému finančnímu ředitelství. Odvolání má odkladný účinek, po dobu řízení nemusíte hradit doměrek. V případě zamítnutí je dále možné bránit se podáním správní žaloby ke krajskému soudu. V případě neúspěchu můžete napadnout rozsudek krajského soudu kasační stížností, o níž bude rozhodovat Nejvyšší správní soud.

Dobrá zpráva na závěr. Jednou prověřované zdaňovací období lze znovu kontrolovat pouze výjimečně, když vyjdou najevo nové skutečnosti či důkazy.


Co čekat při daňové kontrole
- Finanční úřad vás kontaktuje s několikadenním předstihem.
- Při zahájení i ukončení daňové kontroly je nutná přítomnost zástupců vedení firmy neboli statutárního orgánu.
- Daňová kontrola je zahájena až skutečnou kontrolou předaných podkladů, nikoli formálním protokolem o jejím zahájení.
- Kontrola proto může teoreticky probíhat až tři roky, v praxi však bývá kratší.
- Důkazní břemeno nese kontrolovaná společnost.
- Jednou prověřované zdaňovací období lze znovu kontrolovat pouze výjimečně.

Správnost údajů uvedených v daňovém přiznání sami podpořte smlouvami či fakturami.

Zdroj: www.ihned.cz

 

 

reklama:

 

Hlavní strana   Články od nejnovějšího   Aktuálně   Alkoholické nápoje   Pivo   Víno   Nealkoholické nápoje

 

Káva/Čaj  

Potraviny/Kuchyně  

Technologie/Zařízení   

Hotel/Wellness/Spa  

Restaurace/Inspirace  

Podnikání/Užitečné 

 

 

Akční nabídky

Nové výrobky

Publikace •

Recepty

Kalendář akcí

Inzerce •

Databáze dodavatelů Nápoják

                 

 

 

        

 

 
zpětzpět  tisktisk  poslat e-mailem

08.04.2010 - 19:56:11Diskuze k článku
Jméno*
Text*
Kontrola*: 6 plus 5 je
 

PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ
REKLAMA

banner

Nejčtenější články

23.10.2008 - Houby pro bohy

Houbaření může mít mnoho podob. V Itálii a Francii si ...

06.10.2009 - 20 tázek pro: Vladana Horáková, generální ředitelka, Aquapalace Hotel Prague

1. Který/á hoteliér/ka je vám vzorem? Vzory nemám, spíš odstrašující ...

05.03.2010 - Se šéfkuchařem u řezníka

Jak vybrat co nejlepší maso, který kus hovězího se bude ...

17.07.2009 - Opavia-LU loni vzrostl zisk o více než čtvrtinu na 538 mil.Kč

Přednímu tuzemskému výrobci cukrovinek Opavia-LU loni vzrostl zisk o více ...

20.09.2008 - Absinth - základní informace

Absinth je tradičně destilovaný nápoj s vysokým podílem alkoholu (45%-75% ...

všechny nejčtenější články

REKLAMA

GastroTrend na e-mail

Přejete si zdarma zasílat novinky, články či zpravodajství GastroTrendu na Váš e-mail? Vyplňte, prosím, následující údaje.

(zasílání lze kdykoliv odhlásit)


Jméno:
Příjmení:
E-mail:
 
Copyright © 2008 - 2023 LEONN promotion s.r.o. | Publikování obsahu bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.