PRAVIDLA SOUTĚŽE ZA ZÁPISY NA PORTÁLE GASTROPRUVODCE.CZ A PŘEDPLATNÉ ČASOPISU GASTROTREND

 

Pořadatel soutěže:

LEONN promotion s.r.o.

Zašová 756, 756 51

IČ: 278 53 411

DIČ: CZ27853411

tel/fax: 571 420 190

e-mail: info@gastrotrend.cz

Zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod značkou C 31705

(dále jen pořadatel)

 

Počátek soutěžního období: 1.7. 2009

Konec soutěžního období: 31.3. 2009

(dále jen soutěžní období)

 

 1. Soutěž je určena pro klienty pořadatele, kteří si objednají předplatné časopisu GastroTrend, nebo některý s placených zápisů na portále GastroPruvodce.cz. Podmínkou účasti v soutěži, je včasné uhrazení faktur za tyto služby.

 2. Soutěže se mohou účastnit pouze majitelé, management či personál gastronomických zařízení sídlících na území České republiky, kteří obdrželi za služby uvedené v bodě 1 soutěžní kupón s vepsaným soutěžním kódem.

 3. Obdržený soutěžní kód se musí vepsat spolu s iniciály soutěžícího do formuláře na stránkách www.gastrotrend.cz v sekci soutěž. Pouze tímto krokem bude potvrzena účast v soutěži. Neoprávněné opakované vkládání kódu do formuláře, zadávání smyšlených kódů, či jiných osob, než kterým kupón náleží, může mít za následek vyřazení ze soutěže.

 4. Pokud výherce nedodrží podmínky bodu 1, 2 a 3 a poruší tyto pravidla soutěže, nebude výhra přiznána.

 5. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci ani rodinní příslušníci pořadatele.

 6. Losování výher proběhne 5.4.2010 a výherci budou upozorněni telefonicky nebo e-mailem.

 7. Jména výherců budou zveřejněna taktéž na portále gastrotrend.cz

 8. Hlavní a jedinou cenou je desetidenní zájezd na ostrov Koh Samui v Thajsku pro 2 osoby. V ceně zájezdu jsou letenky, transfer z/na letiště, ubytování a snídaně. V ceně zájezdu nejsou letištní a bezpečnostní taxy a víza (vše cca 8.500,- Kč).

 9. Datum uplatnění výhry je stanoveno na druhou polovinu května 2010. Upřesněno bude v průběhu soutěže.

 10. Výhry jsou nepřenosné, výherce je povinen vyzvednout a uplatnit výhru osobně. Pořadatel má nárok pořídit s uplatnění výhry zvukový či obrazový záznam.

 11. Výherce převzetím výhry udílí pořadateli souhlas s bezúplatným použitím záznamu , použití fotografie, jména, příjmení a města bydliště výherce pro účely prezentace výsledků této soutěže v médiích či propagačních a obchodních materiálech, a to v neomezeném rozsahu co do území a množství užití, po dobu neomezenou od ukončení soutěže.

 12. Účastníku soutěže nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v soutěži. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

 13. Pořadatel má právo kdykoliv změnit podmínky této soutěže (herní plán), a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností rovněž pořadatel. Pořadatel si taktéž vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.

 14. Místo výher není možné požadovat finanční plnění.

 15. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím užíváním.

 16. Pořadatel se zavazuje osobní údaje zadané účastníkem soutěže neshromažďovat, nezpracovávat, nezveřejňovat ani neposkytovat třetím osobám, způsobem, který by byl v rozporu s povahou a účelem pro nějž jsou tyto data shromažďována.

 17. Odesláním soutěžního formuláře s uvedením osobních údajů účastníci soutěže zároveň vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o platné ochraně osobních údajů.