GastroTrend

GastroTrend - odborný portál pro gastronomii
Dnes je 28.02.2024, svátek má Lumír
GastroTrend

banner

 

RUBRIKY/ČLÁNKY » PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ

Jaké má možnosti zaměstnavatel, když mi chce dát výpověď?

 

ilustrační fotoVýpověď musí být dána písemně a řádně předána - jinak je neplatná. Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně dva měsíce. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v zákoně.

 

Důvod výpovědi musí zaměstnavatel vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, v opačném případě je výpověď neplatná. Naopak zrušit pracovní poměr ve zkušební době může zaměstnavatel i zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnanec však nemůže ve zkušební době dostat výpověď, pokud je během prvních 14 kalendářních dnů v dočasné pracovní neschopnosti.

 

Pracovní poměr může skončit, mimo ostatní důvody uvedené v zákoníku práce, také dohodou o rozvázání pracovního poměru. Dohodu uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec po vzájemné shodě a opět písemně, jinak je neplatná. Nicméně o dohodu jde v pravém slova smyslu - zaměstnanec nemůže být nucen dohodu podepsat. Důvody ukončení pracovního poměru v dohodě být uvedeny nemusí, avšak my to doporučujeme, už jenom kvůli následným nárokům na odstupné.

 

Odstupné se pohybuje ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Jeho vyplacení však záleží na důvodu rozvázání pracovního poměru. Na odstupné má zaměstnanec nárok zejména při výpovědi z důvodu zrušení zaměstnavatele, pokud zaměstnavatel mění místo působení, nebo se zaměstnanec stane nadbytečným například z důvodu zrušení jeho pracovního místa. U dohody o ukončení pracovního poměru platí stejné důvody pro vyplacení odstupného.

 

Řešili jsme také případ, že zaměstnanec podepsal dohodu o rozvázání pracovního poměru, jelikož zaměstnavatel přišel s důvodem, že si na něj stěžovali zákazníci. Ačkoli se zpětně obvinění ukázala jako lichá, dohoda byla podepsána a nebyl v ní uveden žádný důvod ukončení pracovního poměru. Pravým důvodem pro ukončení pracovního poměru bylo pravděpodobně to, že se zaměstnanec stal pro zaměstnavatele nadbytečným z důvodu organizačních změn. Šlo by tedy o naplnění zákonného výpovědního důvodu a při ukončení pracovního poměru výpovědí nebo dohodou z týchž důvodů by měl zaměstnanec nárok na odstupné. Zaměstnanec tak přišel suma sumárum o pět platů. Zákonem je dána minimální výše odstupného, nikoli však maximální. Na té se může zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnout.

 

V takovýchto případech právníci radí vše si nejdříve rozmyslet. Nepodepsat listiny, které zaměstnavatel předloží, ihned. Pokud si zaměstnanci nejsou jisti, jak postupovat, je lepší poradit se s právníkem, projednat se zaměstnavatelem důvody výpovědi, nebo se zamyslet nad důvody, proč by měla být podepsána dohoda o rozvázání pracovního poměru. Lze tak výpovědi třeba i předejít a hlavně je možné vyjednat daleko lepší podmínky odchodu.

 

Častým případem bývá právě to, že zaměstnanec dohodu o rozvázání pracovního poměru podepíše bez uvedení důvodu a zaměstnavatel mu následně odmítne vyplatit odstupné, i když na něj má podle zákoníku práce nárok. U soudu pak musí zaměstnanec mnohdy složitě prokazovat, že takový důvod, podle kterého mu náleží odstupné, zde skutečně existoval.

 

U výpovědí je třeba dbát na zákonné náležitosti. Zaměstnavatel musí dbát zákonných důvodů k výpovědi, jinými slovy, nemůže vyhodit nikoho například proto, že se kvůli sněhové kalamitě nemohl dostat do práce. Pokud zaměstnanec obdrží neplatnou výpověď, tedy bez udaných důvodů, je důležité, aby bez zbytečného odkladu oznámil písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. Jeho pracovní poměr pak dále trvá a zaměstnavatel je povinen poskytovat mu náhradu mzdy nebo platu. Zaměstnanec může napadnout neplatnost rozvázání pracovního poměru u soudu, musí tak ale učinit nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit.


Martin Grubner
Advokátní kancelář Grubner Legal

 


reklama:


DŮVODY VÝPOVĚDÍ

 

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

 

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

 

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

 

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

 

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,

 

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,

 

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.

 

Zdroj: www.ihned.cz

 

 

 
zpětzpět  tisktisk  poslat e-mailem

24.05.2010 - 10:17:26Diskuze k článku
Jméno*
Text*
Kontrola*: 6 plus 8 je
 

BagssjpPorie 17.02.2024 04:37:44
スーパーコピー 代引き,ヴィトン財布代引き,ヴィトン財布 人気,ヴィトン財布 激安,モノグラム 財布,マルチカラー 財布,ルイヴィトン財布新作,ルイヴィトン バッグ 新作,ルイヴィトン スーパーコピー 即日発送ルイヴィトン スーパーコピー 専門店ルイヴィトン スーパーコピー バッグルイヴィトン スーパーコピー }}}}}} https://www.bagssjp.com/menu/menu_pinpai-2-57.html https://www.bagssjp.com/product/detail-1901.html https://www.bagssjp.com/product/detail-10600.html https://www.bagssjp.com/product/detail-10378.html https://www.bagssjp.com/menu/menu_product-1-332.html
A. Rybová 12.09.2013 10:54:30
Mám specializovanou profesi, jsem vysokoškolačka, pracuji v organizaci zřízené Krajským úřadem. Je mi 67 let, pobírám důchod a přitom na 0,5 úvazku dokončuji rozpracované úkoly, obsažené v plánu práce oddělení. Dostala jsem výpověď podle § 52 c) pro nadbytečnost. Mám velké množství nedodělaných a rozpracovaných úkonů, souvisejících s profesí, kterou jsem vprůběhu 35 let v této organizaci prováděla. Jejich dokončení a odevzdání do předepsaných archivů je jednak důležité pro ucelenost provedených akcí, ukládaných jakožto důkaz o provedených akcích, jednak podmínkou pro udržení licence organizace. Je výpověď pro nadbytečnost daná ředitelem této organizace - tedy zaměstnavatelem platná? Jakožto důvod je ve výpovědi uvedeno: "Rozhodnutím ředitele ze dne 17.8. 2013 o změně Organizačního řádu (nechci uvést konkrétní název organizace¨XY) příspěvkové organizace, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce dojde s účinností ode dne 1. listopadu 213 ke zrušení pracovního místa (nechci uvést konkrétní název odborného zařazení XY), které dosud vykonáváte. V důsledku tohoto rozhodnutí o organizační změně se stanete nadbytečnou" (konec odůvodnění). Je možné aby za tohoto stavu mi zaměstnavatel dal výpověď? Prosím o odpověď. Děkuji, s pozdravem A. Rybová
PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ
REKLAMA

banner

Nejčtenější články

18.02.2010 - 20 otázek pro: Lubomír Bárta - ředitel Clarion Congress Hotelu Ostrava

Po vystudování hotelové školy absolvoval Lubomír Bárta roční zahraniční praxi ...

05.03.2010 - Se šéfkuchařem u řezníka

Jak vybrat co nejlepší maso, který kus hovězího se bude ...

21.01.2010 - Speciální a neobvyklá piva české provenience

Přes určitý pokles v posledním roce stále platí, že Česká republika ...

12.11.2008 - Čaj

V jedné čínské legendě, Shen Nung, legendární čínský císař seděl ...

02.04.2009 - Budějovický Budvar zahájil výstavbu moderního skladu za 87 miliónů Kč

Budějovický Budvar, n.p. zahájil práce na výstavbě budovy nového skladu ...

všechny nejčtenější články

REKLAMA

GastroTrend na e-mail

Přejete si zdarma zasílat novinky, články či zpravodajství GastroTrendu na Váš e-mail? Vyplňte, prosím, následující údaje.

(zasílání lze kdykoliv odhlásit)


Jméno:
Příjmení:
E-mail:
 
Copyright © 2008 - 2024 LEONN promotion s.r.o. | Publikování obsahu bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.